Lập trình Mobile Fullstack

Khoá học lập trình Mobile Fullstack là một chuỗi các khoá học, học phần nhỏ với lộ trình trong 08 tháng giúp bạn có thể đi từ tổng thể về nghề tới cách sáng tạo, tự thiết kế UI/UX, lập trình ứng dụng di động hoạt động trên đa nền tảng (Android, iOS), phát triển hệ thống (backend) và triển khai. Các ứng dụng sẽ xây dựng trong khoá học là: Facebook, Grab, Tiktok và ứng dụng của riêng bạn!

Khoá học được tổ chức theo hình thức: Kết hợp tự học trên website DevUP.vn và mỗi tuần sẽ có 02 buổi học với Mentor (người hướng dẫn, giảng viên)

Phần 1: Tổng quan về nghề CNTT

1
Nghề CNTT, thị trường và xu hướng công nghệ
2
Quy trình phát triển phần mềm như Agile, Scrum
3
Các vị trí công việc trong nghề phát triển phần mềm
4
Định hướng nghề nghiệp
5
Các kỹ năng cần thiết trong nghề

Phần 2: Tư duy sáng tạo & thiết kế UI/UX

1
Kỹ năng tìm kiếm & giải quyết vấn đề
2
Tư duy thiết kế (Design thinking)
3
Sáng tạo giải pháp nhằm giải quyết vấn đề
4
Nguyên lý thiết kế
5
Màu sắc, Font, hình khối, bố cục
6
Thiết kế Wireframe
7
Thiết kế Mockup
8
Thiết kế Prototype
9
Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) tốt cho Mobile

Phần 3: Kiến thức nền tảng về Front-end

1
Mô hình Client-Server
2
Xây dựng ứng dụng Web với HTML, CSS, Javascript
3
Kiến thức về Bootstrap
4
Kiến thức về Javascript, TypeScript, ReactJS

Phần 4: Lập trình cơ bản & nâng cao

1
Các kiến thức cơ bản về lập trình
2
Kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java, Swift
3
Lập trình hướng đối tượng (OOP)
4
Cấu trúc dữ liệu (Data Structure)
5
Giải thuật (Algorithm)

Phần 5: Lập trình hệ thống (Backend)

1
Giới thiệu & áp dụng NodeJS
2
Nền tảng về Cơ sở dữ liệu (Database)
3
Phân tích & thiết kế Cơ sở dữ liệu
4
Làm việc với dữ liệu quan hệ MySQL
5
Làm việc với dữ liệu phi quan hệ MongoDB
6
Xây dựng hệ thống cung cấp các REST API
7
Kiến trúc Microservices
8
Xây dựng hệ thống mang tính thời gian thực

Phần 6: Lập trình ứng dụng Android

1
Giới thiệu về Android Studio
2
Các kiến thức nâng cao về Java, Kotlin
3
Các kiến thức cơ bản về giao diện
4
Các thành phần của Android SDK
5
Làm việc với các services như vị trí, camera, bluetooth…
6
Làm việc với mạng, lưu trữ
7
Xây dựng ứng dụng clone Grab

Phần 7: Lập trình ứng dụng iOS

1
Giới thiệu về XCode
2
Các kiến thức nâng cao về Swift, SwiftUI
3
Các kiến thức cơ bản về giao diện, auto layout
4
Làm việc với UIKit
5
Làm việc với camera, GPS, bluetooth, quyền…
6
Làm việc với mạng, lưu trữ
7
Xây dựng ứng dụng clone Facebook

Phần 8: Lập trình di động đa nền tảng (Cross-platform)

1
Phân biệt Native, Cross platform và Hybrid
2
Javascript và Typescript nâng cao
3
Lập trình React Native cơ bản
4
Lập trình React Native nâng cao
5
Lập trình xử lý với mạng, lưu trữ, quyền
6
Làm việc với Native modules
7
Xây dựng ứng dụng clone Tiktok

Phần 9: Kỹ năng lập trình & tối ưu

1
Kỹ năng tư duy lập trình
2
Kỹ năng phân tích, thiết kế
3
Kỹ năng phân tích và xử lý bug
4
Kỹ năng lập trình tối ưu
5
Quản lý mã nguồn với Git cơ bản, nâng cao
6
CI/CD với dự án Mobile

Phần 10: Phát triển dự án cùng Mentor

1
Đăng ký đề tài và thiết kế giải pháp
2
Làm việc nhóm theo mô hình Agile/Scrum
3
Làm quen các công cụ trong dự án như Jira, Confluence, Gitlab
4
Làm việc với tài khoản Apple Developer và Google Developer
5
Cách tôi ưu trên chợ ứng dụng với ASO
6
Phát triển sản phẩm & bảo vệ cuối khoá
7
Đăng ký thực tập và review CV, phỏng vấn, ứng tuyển việc làm

Chúc mừng, bạn là người đầu tiên đánh giá cho khoá học!

Vui lòng đăng nhập để thực hiện đánh giá.