Tổng quan Trí tuệ nhân tạo & Khoa học dữ liệu

I. Giới thiệu

Khoá học “Tổng quan Trí tuệ nhân tạo & Khoa học dữ liệu” là khoá học đầu tiên trong 11 khoá học thuộc chương trình đào tạo “Kỹ sư Khoa học dữ liệu” của DevUp. Trong khoá học này học viên sẽ được cung cấp các khái niệm trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo (AI Intelligence), Lĩnh vực Máy học (Machine Learning), các mô hình cơ bản của Máy học cũng như vị trí của các mô hình máy học trong Hệ thống công nghệ thông tin. Kết thúc Khoá học này, ngoài các phần kiến thức chung học viên sẽ nắm được các kỹ năng cơ bản để viết một chương trình máy tính, lưu trữ dữ liệu, công cụ CI/CD cho dự án máy học.

II. Thời lượng đào tạo

 1. Tổng thời gian đào: 15 giờ
 1. Thời gian nghe giảng: 5 giờ (1 buổi, mỗi buổi 1 giờ)
 1. Thời lượng thực hành: 7.5 giờ (mỗi buổi thực hành 1.5 giờ)
 1. Thời lượng trao đổi Q&A: 2 giờ (sau mỗi buổi học 20 phút)
 1. Kiểm tra, đánh giá: 0.5 giờ
 1. Thời lượng dự án / tự học: 15 giờ

III. Điều kiện tiên quyết

 1. Học viên đã tốt nghiệp THCS / THPT
 1. Học viên đã làm quen và có thể sử dụng máy tính
 1. Học viên có kết nối Internet và các thiết bị cần thiết cho việc nghe giảng và thực hành
 1. Kỹ năng Tiếng Anh: có thể đọc được tài liệu/website về CNTT bằng tiếng Anh (có hoặc không có sự hướng dẫn của giảng viên); có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh (nghe).
 1. Kỹ năng lập trình: Kỹ năng cơ bản về một ngôn ngữ lập trình, ưu tiên Python
 1. Có kỹ năng cơ bản về sử dụng hệ điều hành Ubuntu, cài đặt các thư viện phần mềm trên Ubuntu

 

Tổng quan

1
Giới thiệu Lộ trình Khoá “Khoa học dữ liệu”
10

Nội dung

1
Giới thiệu
1
2
Vị trí máy học trong CNTT
2
3
Ứng dụng của máy học trong cuộc sống
2
4
Định nghĩa
2
5
Chương trình máy học với Chương trình máy tính thông thường
5
6
Định nghĩa và ví dụ về mô hình máy học
5
7
Phân loại mô hình máy học
5
8
Quy trình xây dựng và triển khai mô hình máy học
4

Chúc mừng, bạn là người đầu tiên đánh giá cho khoá học!

Vui lòng đăng nhập để thực hiện đánh giá.