AI

Lọc khoá học

Danh mục

Trình độ

New
Cơ bản
42 Bài giảng
3 tháng
6,000,000đ
Khoá học Beginner 3 là khoá học thứ 3 trong 11 khoá học thuộc chương trình đào tạo “Khoa học dữ liệu” của DevUp. Trong khoá học này học viên ...
Cơ bản
66 Bài giảng
2 tháng
10,000,000đ
I. Giới thiệu Khoá học “Tổng quan Trí tuệ nhân tạo & Khoa học dữ liệu” là khoá học đầu tiên trong 11 khoá học thuộc chương trình đào tạo “Kỹ sư...
Cơ bản
9 Bài giảng
1 tháng
Miễn phí