Ngoại ngữ

Lọc khoá học

Danh mục

Trình độ

Khả năng ngoại ngữ là một trong những “chìa khoá” giúp bạn mở rộng kiến thức và nâng cao cơ hội thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên, ...
12 Bài giảng
Miễn phí
Trong bối cảnh hội nhập và thương mại hoá toàn cầu, tiếng Anh trở thành kỹ năng cần thiết để học tập và thăng tiến trong nhiều ngành nghề, đặc biệt...
Cơ bản
74 Bài giảng
3 tháng
5,500,000đ